Předmět: Počítačové sítě, 2. ročník INF, AINF, VT
Přednášející: Jan Outrata
Cvičící: David Dryml

Předmět prakticky i teoreticky seznamuje studenty se základními principy fungování počítačových sítí, zejména pak se sítí Internet. Struktura výuky je koncipována klasicky podle vrstvového modelu architektury sítí, od samotných síťových technologií (hardware) přes síťovou a transportní službu až k nejdůležitějším aplikačním službám. Zvýšená pozornost je věnována základním protokolům Internetu – TCP/IP a systému DNS. Na cvičeních se studenti prakticky seznámí s některými síťovými zařízeními, analyzováním provozu na síti, konfigurací sítě v operačních systémech Microsoft Windows a GNU/Linux, prací s aplikačními aj. službami, vyzkouší si implementovat základní algoritmy využívané v počítačových sítích a nakonec vytvoří jednoduchou síťovou aplikaci (pomocí Socket API). Předpokládají se pouze uživatelské znalosti sítí a Internetu a dále základní znalosti programovacích jazyků a zejména praktická dovednost programování v jazyce C.

Studijní materiály

Literatura

Další zdroje