Seznam cvičení

 1. Přehled síťových služeb
 2. Standardy a normy, virtuální síť
  Vyhledávání dokumentace k síťovým technologiím a protokolům (IEEE), standardů a norem Internetu (RFC). Představení a seznámení se s virtuální sítí na KI UP.
 3. Strukturovaná kabeláž
  Práce se strukturovanou kabeláží (výroba propojovacího síťového kabelu).
 4. Ethernet
  Sledování sítě, zachytávání a inspekce dat. Změna MAC adresy síťového rozhraní. Porovnání činnosti opakovače a přepínače, měření propustnosti Ethernetu. Nastavení VLAN. Programování nízkoúrovňových síťových aplikací pomocí BSD Socket/Winsock API (Ethernet).
 5. Protokol IP
  Inspekce IP paketů. Konfigurace síťových rozhraní v operačním systému, diagnostika sítě, tvorba podsítí a nastavení NAT. Inspekce ICMP paketů. Zjištění vzdálenosti k cílovému uzlu, uzlů a autonomních systémů na cestě. Programování nízkoúrovňových síťových aplikací pomocí BSD Socket/Winsock API (IP pakety).
 6. Protokoly IP a ARP, VPN
  Rozbor fragmentace, zjištění nejmenší MTU na cestě. Inspekce ARP paketů, výmaz ARP cache. Inspekce IGMP a IP multicast paketů. Inspekce IPv6 paketů. Konfigurace síťových rozhraní v operačním systému pro IPv6. Konfigurace VPN a inspekce paketů ve VPN. Programování nízkoúrovňových síťových aplikací pomocí BSD Socket/Winsock API (ping).
 7. Protokoly TCP a UDP
  Nastavení firewallu. Inspekce TPC segmentů a spojení v operačním systému. Rozbor navázání a ukončení TCP spojení. Simulace ztráty dat pomocí přerušení sítě, identifikace řízení toku dat. Inspekce UDP datagramů. Programování klasických síťových aplikací (chat).
 8. Systém DNS
  Konfigurace DNS v operačním systému (resolver). Vysvětlení úplného překladu jména. Zjišťování informací o doménách. Manuální překlad. Inspekce DNS (query) paketů a záznamů. Konfigurace serveru DNS. Programování klasických síťových aplikací pomocí BSD Socket/Winsock API (překlad jména), programování internetových aplikací (DNS klient).
 9. Konfigurace síťových služeb
  Konfigurace klienta a serveru pro standardní síťové služby (DHCP, WWW, FTP, vzdálený přístup, sdílení diskového prostoru), inspekce paketů. Komunikace pomocí Telnetu jako klient (el. pošta, WWW, FTP).
 10. Programování internetových aplikací 1
  Programování internetových aplikací pomocí BSD Socket/Winsock API (HTTP klient a server).
 11. Programování internetových aplikací 2
  Programování internetových aplikací pomocí BSD Socket/Winsock API (ping a jednoduchý chat).