Virtuální síť na KI UP

Virtuální PC
 1. přihlašte se na hostitelském počítači na učebně
 2. získejte nebo si vytvořte obraz disku virtuálního stroje, který bude rozdílový oproti bázovému obrazu disku:
  1. s předinstalovaným OS GNU/Linux, soubor (není nutné kopírovat, nezapisuje se do něj):
   /home/students/virtual/linux.qcow – na počítačích s OS GNU/Linux
   \\home\virtual\linux.qcow – na počítačích s OS MS Windows
  2. s předinstalovaným OS MS Windows, soubor (není nutné kopírovat, nezapisuje se do něj):
   /home/students/virtual/windows.qcow – na počítačích s OS GNU/Linux
   \\home\virtual\windows.qcow – na počítačích s OS MS Windows
  • v příkazech dále je jako jméno souboru bázového obrazu disku uvažováno bazovy_obraz_disku a jako jméno souboru obrazu disku virtuálního stroje uvažováno obraz_disku
  $ virtualpc-createdisk obraz_disku bazovy_obraz_disku
 3. spusťte virtuální stroj (z příkazové řádky v emulátoru terminálu): $ virtualpc obraz_disku
  • pokud nechcete do souboru obrazu disku ukládat změny na disku virtuálního stroje, spusťte stroj příkazem s přidaným parametrem nowrite: $ virtualpc obraz_disku nowrite
  • na jednom hostitelském počítači lze spustit až 3 virtuální stroje (jedním z omezení je velikost operační paměti RAM hostitelského počítače, velikost RAM každého virtuálního stroje je nastavena na 1/6 celkové velikosti RAM hostitelského počítače)
  • pokud byl virtuální stroj spuštěn v grafickém režimu hostujícího systému, spustí se v okně, s možností přepnutí do/z režimu na celou obrazovku pomocí kombinace kláves Ctrl-Alt-f, a okno (při kliknutí do něj) přebere vstup z klávesnice a myši systému, uvolnění/přebrání vstupu je možné pomocí kombinace kláves Ctrl-Alt
  • virtuální stroj a hostující systém jsou připojeny k hostitelské ethernetové síti (pomocí softwarového mostu) s adresou sítě 172.16.0.0/24, virtuální stroj má dynamicky přidělenu IP adresu 172.16.0.X, hostující systém má IP adresu 172.16.0.254 a je z virtuálního stroje dostupný také pod jménem host
  • hostující systém je nastaven jako router směrující mezi hostitelskou a skutečnou sítí hostujícího systému s překladem adres v hostitelské síti na adresu hostitelského systému ve skutečné síti (SNAT, maškaráda)
  • na hostujícím systému běží DNS a DHCP server pro hostitelskou síť s doménou virtual
  • na virtuálních strojích jsou dynamicky (při přidělení IP adresy) nastaveny výchozí směr (gateway) a DNS server na hostující systém
  • virtuální stroj je (dalším síťovým rozhraním) připojen k virtuální ethernetové síti tvořené pouze virtuálními stroji, adresa sítě je 10.1.0.0/16 (provoz virtuální sítě je ve skutečné síti řešen pomocí IP multicastu a virtuální stroje jsou tedy v síti připojené k pomyslnému HUBu nebo na pomyslnou sběrnici)
  • virtuální stroj je možné připojit k více samostatným virtuálním sítím (ethernetovým segmentům, max. 254) s adresami sítě 10.N.0.0/16, kde N je číslo sítě, stačí zadat čísla sítí (1 až 254) jako další parametry příkazu pro spuštění stroje (bez jejich zadání je výchozí jediná síť s číslem 1): $ virtualpc obraz_disku 1 2 3 ...
  • IP adresa 10.N.L.M virtuálního stroje ve virtuální síti je vytvořena na základě čísla N virtuální sítě, posledního čísla L ze čtyřčíslí IP adresy hostujícího systému ve skutečné síti a pořadového čísla M stroje v systému
 4. přihlašte se na virtuálním stroji:
  1. s OS GNU/Linux jako uživatel root s heslem virtual:
   1. lokálně – stroj běží v okně (nebo na celé obrazovce) v grafickém režimu hostujícího systému
   2. vzdáleně z hostujícího systému pomocí klienta služby SSH – stroj běží bez okna (nebyl spuštěn v grafickém režimu hostujícího systému), např: $ ssh root@172.16.0.X # v OS GNU/Linux aplikace Putty ; v OS MS Windows
  2. s OS MS Windows jako uživatel Administrator s heslem virtual:
   1. lokálně – stroj běží v okně (nebo na celé obrazovce) v grafickém režimu hostujícího systému
   2. vzdáleně z hostujícího systému pomocí klienta služby RDP (vzdálený grafický terminál) – stroj běží bez okna (nebyl spuštěn v grafickém režimu hostujícího systému), např.: $ rdesktop -u administrator 172.16.0.X # v OS GNU/Linux aplikace Terminal Server Client ; v OS MS Windows
 5. na virtuálním stroji:
  1. s OS GNU/Linux:
   • je nainstalována 32-bitová distribuce Debian GNU/Linux 6 "Squeeze"
   • jsou síťová rozhraní "eth0" připojující jej k hostitelské síti a "eth1", ... připojující jej k virtuálním sítím; všechna rozhraní jsou korektně nakonfigurována
   • jsou nainstalovány síťové nástroje (iproute, iptables, netcat, nmap, nslookup, openssh, openvpn, tcpdump, telnet, traceroute, ttcp, wget, whois, wireshark), vývojářské nástroje GCC (gcc, g++) a Make (make), hlavičkové soubory zdrojových kódů jádra Linux (v adresáři /usr/src) a textové editory Vim (vi, vim), Jed (jed) a GNU/Emacs (emacs)
   • je nainstalován grafický subsystém (X.Org, Fluxbox, Firefox/Iceweasel), který je možné spustit pomocí příkazu: # startx
   • je možné doinstalovat software obvyklým způsobem, např. pomocí nástrojů apt nebo aptitude
  2. s OS MS Windows:
   • je nainstalována 32-bitová verze MS Windows Server 2008
   • jsou síťová rozhraní "Local Area Connection" připojující jej k hostitelské síti a "Local Area Connection 2", ... připojující jej k virtuálním sítím; všechna rozhraní jsou korektně nakonfigurována
   • jsou nainstalovány síťové nástroje (MS Network Monitor, netcat, nmap, OpenVPN, PCATTCP, PuTTY, Win32Whois, WinDump, WinSCP, Wireshark)
   • je možné doinstalovat software obvyklým způsobem
 6. vypněte virtuální stroj:
  1. s OS GNU/Linux: volbou v menu grafického subsystému nebo v textové konzoli příkazem # shutdown -h now nebo # halt
  2. s OS MS Windows: volbou v menu
  • POZOR! Zavření okna virtuálního stroje nebo jiné jeho násilné ukončení je pro operační systém na něm totéž jako odpojení skutečného stroje od elektřiny!