Seznam přednášek (sylabus)

 1. Úvod
  Historie, topologie sítě, klasifikace (LAN/MAN/WAN), poskytované služby (v informačních systémech), síťová architektura, protokol.
 2. Síťové architektury
  Referenční model ISO OSI, architektura TCP/IP, firemní architektury (Novell, Apple, Microsoft), management a bezpečnost sítí (TCP/IP).
 3. Technologie fyzické vrstvy
  Přenos dat, strukturovaná kabeláž, LAN/Ethernet a opakovač, WLAN, Bluetooth, modem, technologie ISDN, xDSL, GSM, bezpečnost.
 4. Technologie linkové vrstvy
  Propojování sítí (most, přepínač), LAN/Ethernet (přepínaný, CSMA/CD, rámec), WLAN, Bluetooth, VLAN, protokoly WAN ((C)SLIP, PPP), bezpečnost.
 5. Síťová vrstva
  Protokol IP(v4): IP paket/datagram, IP adresa a síťová maska, subsítě, intranet, směrování.
 6. Síťová vrstva
  Protokol IP(v4): ICMP, fragmentace, ARP a RARP, IGMP (IP multicast), IPv6, VPN, bezpečnost (filtrace a firewall, NAT, DMZ).
 7. Transportní vrstva
  Protokol TCP: port, datagram/segment, segmentace, navázání a ukončení TCP spojení, techniky zpoždění odpovědi a okna, řešení zahlcení sítě, protokol UDP, bezpečnost (filtrace, NAT).
 8. Systém DNS
  Architektura, doména a zóna, DNS dotaz, resolver a jmenný server.
 9. Systém DNS
  Protokol DNS (záznamy/věty, Query, Update), administrace DNS, DNS a intranet, delegace a registrace domén, Internet Registry (RIPE).
 10. Aplikační protokoly
  Protokol DHCP (architektura, přidělování IP adres), směrovací protokoly (RIP, OSPF, BGP), elektronická pošta (architektura, zpráva, MIME, SMTP, POP3, IMAP).
 11. Aplikační protokoly
  Protokoly HTTP (architektura, URI, dotaz), FTP (architektura, režimy), Telnet a SSH, bezpečnost (filtrace, proxy, SSL/TLS).