Požadavky ke zkoušce

Předpokladem složení zkoušky je získání zápočtu, bez kterého nelze zkoušku podstoupit. Požadované znalosti ke zkoušce jsou dány seznamem přednášek (sylabus), přesněji pak odpřednášenou látkou a obsahem slajdů k přednáškám.

Zkoušky proběhnou ústní formou (s písemnou přípravou). Termíny a místo konání zkoušek jsou vypsány ve STAGu. Další termíny je možné vypsat na (odůvodněnou) žádost (více) studentů. Počet studentů na každý termín je shora omezen a na termín je nutné se ve STAGu přihlásit.

Zkoušku je možné složit do konce zkouškového období.