Experimentální síť na KI UP (Síťová labolatoř)

Experimentální síť (Síťová
   labolatoř)
 1. přihlašte se jako uživatel netlab s heslem netlab:
  1. lokálně - v textové konzoli
  2. vzdáleně z jiného počítače v experimentální síti pomocí klienta služby SSH: $ ssh l0N
  • k počítači l01 je možné se pomocí klienta služby SSH přihlásit vzdáleně také ze sítě KI (NE z Internetu!): $ ssh netlab@netlab.inf.upol.cz
 2. na počítačích:
  • je nainstalována 32-bitová distribuce Debian GNU/Linux 5.0 "Lenny" s jádrem 2.6.26
  • je síťové rozhraní "eth0" (vyjma l01) nebo "eth1" (l01) připojující počítač k experimentální síti; rozhraní je korektně (staticky) nakonfigurováno
  • počítač l01 je síťovým rozhraním "eth0" připojen k síti KI; rozhraní je nakonfigurováno dynamicky
  • jsou nainstalovány síťové nástroje (iproute, iptables, netcat, nmap, nslookup, openssh, openvpn, tcpdump, telnet, traceroute, ttcp, wget, whois, wireshark), vývojářské nástroje GCC (gcc, g++) a Make (make), hlavičkové soubory zdrojových kódů jádra Linux (v adresáři /usr/src) a textové editory Vim (vi, vim), Jed (jed) a GNU/Emacs (emacs)
  • je nainstalován grafický subsystém (X.Org, Fluxbox, Firefox/Iceweasel), který je možné spustit pomocí příkazu: $ startx