9. cvičení - Konfigurace síťových služeb

Cíle cvičení

Instalace a vyzkoušení funkčnosti pro jeden OS je za 1,5 bodu.
Odposlechy a komunikace přes Telnet je za 1 bod (stačí vypracovat jen u Linuxu nebo u Windows).

Virtuální počítače si spusťte s parametrem X, odpovídajícím poslednímu číslu IP adresy hostitelského počítače. Například pro IP adresu 158.194.80.70 hostitelského stroje:

virtualpc /cesta/k/obrazu-disku.qcow 70

Linux

DHCP server

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) slouží k automatické konfiguraci parametrů potřebných pro komunikaci v místní síti.

Na Linuxu se k tomuto účelu používá dhcp3-server. V distribuci Debian/GNU Linux se instaluje následovně:

apt-get update
apt-get install dhcp3-server 

Potom je třeba nastavit pevnou ip adresu na druhé síťové rozhraní (eth1).

Dále je potřeba přidat následující řádky do souboru /etc/dhcp/dhcpd.conf:

subnet 10.70.70.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.70.70.10 10.70.70.100;				# zapujcovat adresy z rozsahu
  option routers 10.70.70.1;					# routovani
  option domain-name-servers 208.67.222.222, 208.67.222.220;	# dns servery 
  option domain-name "test.local";				# domena
}

A nakonec restartovat DHCP server:

/etc/init.d/isc-dhcp-server restart

Úkol: Nainstalovat DHCP server, nastavit ho a na Windows z něho nechat přidělit nastavení sítě.

Úkol: Odposlechnout DHCP komunikaci.

FTP server

File Transfer Protocol (FTP) jak již název napovídá, slouží k přenosu souborů po sítí.

Na Linuxu poskytuje služby FTP serveru například ProFTPD, který se v distribuci Debian GNU/Linux dá nainstalovat následovně:

apt-get update
apt-get install proftpd

Pro povolení anonymního přístupu (login ftp a heslo emailová adresa) je potřeba v konfiguračním souboru /etc/proftpd/proftpd.conf odkomentovat celou sekci:

<anonymous ~ftp>
...
</anonymous>

A nakonec restartovat FTP server:

/etc/init.d/proftpd restart

Další informace o nastavení lze nalézt na této adrese.

FTP protokol je postaven na textových příkazech přenášených přes TCP. Výčet FTP příkazů lze nalézt například zde a na následující stránce je popsán postup stažení souboru za pomoci FTP příkazů.

Úkol: Nainstalovat ProFTPD server, zkusit se na něj přihlásit z Windows.

Úkol: Přihlásit a odhlásit se na server pomocí telnetu (telnet localhost 21 a posloupnost příkazů user, pass, quit).

Webový server

Webové servery slouží k poskytování hypertextových informací. Příkladem je Apache server. V distribuci Debian GNU/Linux se dá nainstalovat následujícím příkazem:

apt-get update
apt-get install apache2 

Takto nainstalovaný server má kořen webových stránek uložen v adresáři /var/www/.

Další informace o nastaveních lze najít na stránkách projektu.

Stejně jako FTP používá k přenosu dat TCP protokol. Jednotlivé požadavky a odpovědi se skládají z textových hlaviček a obsahu. Tělo a hlavička jsou od sebe odděleny prázdným řádkem.

Například požadavek na získání kořenové stránky by mohl vypadat takto:

GET / HTTP/1.1
Host: localhost
Connection: close

Úkol: Nainstalovat Apache server a zobrazit si kořenovou stránku.

Úkol: Pomocí telnetu si zobrazit kořenovou stánku ze serveru (telnet localhost 80 a výše uvedená hlavička).

Samba server

Server Message Block (SMB) slouží ke sdílení souborů, tiskáren a portů a komunikaci mezi uzly sítě. Nejvíce je používán ve Windows.

Pro Linux existuje projekt Samba vyvíjející server a klienta pro tento protokol.

V distribuci Debian GNU/Linux se instaluje následovně:

apt-get update
apt-get install samba 

Potom je ještě potřeba vytvořit nového užívatele a pro tohoto uživatele vytvořit samba heslo:

adduser user
smbpasswd -a user 

Úkol: Nainstalovat Samba server nastavit uživateli samba heslo, zkusit se na něj přihlásit z Windows.

Úkol: Odposlouchat SMB komunikaci.

Vzdálený přístup

Ke vzdálenému přístupu na linuxu slouží SSH protokol. Server pro něj implementuje projekt openssh-server.

Ve virtuálních linuxech je již nainstalován. Pokud by nebyl tak by se v distribuci Debian GNU/Linux instaloval následovně:

apt-get update
apt-get install openssh-server

Jako SSH klient pro Windows se dá použít například program Putty (je již na virtuálních Windows nainstalován).

Úkol: Z Windows se pomocí Putty připojit na linux.

Úkol: Odposlouchat SSH komunikaci.

Windows

Stejně jako v předchozím cvičení je třeba k virtuálnímu stroji připojit ISO obraz instalačního CD Windows 2003.

V konzole QEMU se to provede příkazem:

change ide1-cd0 /cesta/k/iso-souboru.iso

Druhá možnost je připojit na konec příkazu pro start virtuálního stroje parametr -cdrom:

virtualpc /cesta/k/obrazu-disku.qcow -cdrom /cesta/k/iso-souboru.iso

DHCP server

Postup jak nastavit DHCP server na Windows je popsán v článku na www.Windowsnetworking.com.

V distribuci Debian GNU/Linux se parametry sítě nastavují v souboru /etc/network/interfaces.

Možnost, aby se informace o síti pro rozhraní eth1 načítaly z DHCP serveru vypadá následovně:

iface eth1 inet dhcp

Nakonec je ještě potřeba nahodit toto rozhraní pomocí příkazu:

ifup eth1

Úkol: Nainstalovat DHCP server na Windows, nastavit ho se stejnými parametry jako na linuxu a na linuxu si z něho nechat přidělit nastavení sítě.

FTP server

FTP server je přímo obsažen v instalaci Windows.

Po instalaci se již nastaven, aby umožňoval anonymní přihlášení. Kořen tohoto anonymního úložiště se nachází v adresáři c:/Inetpub/ftproot.

Postup jak nainstalovat a nastavit FTP server na Windows je popsán na stránkách podpory Microsoftu.

FTP protokol je postaven na textových příkazeh přenášených přes TCP. Výčet FTP příkazu lze nalézt například zde a na následující stránce je popsán postup stažení souboru za pomoci FTP příkazů.

Úkol: Nainstalovat FTP server a zkusit se na něj přihlásit.

Úkol: Přihlásit a odhlásit se na server pomocí Telnetu (telnet localhost 21 a posloupnost přikážu user, pass, quit).

Webový server

Stejně jako na linuxu je možné i na window použít jako webový server Apache. Microsoft také nabízí svůj vlastní server podporující jeho technologie (ASP/.NET, ...). Tento server se nazývá Internet Information Services (IIS).

Pro základní fungování není třeba server po instalaci nijak dále nastavovat. Kořen stránek se v tomto případě nachází v adresáři c:/Inetpub/wwwroot.

IIS byl nainstalován spolu s FTP.

Postup jak nastavit IIS server na Windows je popsán v článku na www.Windowsnetworking.com.

Úkol: Nainstalovat IIS server a zkusit si zobrazit kořenovou stránku.

Úkol: Pomocí Telnetu zobrazit kořenovou stánku ze serveru (telnet localhost 80 a výše uvedená hlavička).

Sdílení souborů

Sdílení souborů ve Windows je postaveno na Server Message Block (SMB) protokolu.

Nastavit se dá po kliknutí pravým tlačítkem na požadovaný adresář pomocí možnosti Properties z kontextového menu. Sdílení se nachází v druhé záložce.

V linuxu se k připojení ke sdílené složce pomocí SMB protokolu dá použít program smbclient. Následujícím příkazem se dá prohlížet složka public na serveru 10.1.70.1 jako uživatel administrator:

smbclient -U administrator //10.1.70.1/public

Pro připojení sdílené složky do souborového systému na linuxu slouží smbfs. V distribuci Debian GNU/Linux se dá nainstalovat následovně:

apt-get update
apt-get install smbfs

Příkaz pro připojení stejné složky jako u příkladu použití smbclient vypadá takto:

mount -t smbfs -o user=administrator,passwd=virtual,uid=root //10.1.70.1/public /mnt

Úkol: Nasdílet nějakou složku na Windows a namoutovat ji do nějakého adresáře (např. /mnt/) na linuxu.

Úkol: Odposlouchat SMB komunikaci.

Vzdálený přístup

Vzdálený přístup na Windows zajišťuje komponenta Remote Desktop Service (dříve Terminal Services), která se dá nastavit v dialogu System v záložce Remote.

Remote Desktop Service využívá pro komunikaci Remote Desktop Protocol (RDP).

Na linuxu se k přístupu na Remote Desktop Service dá použít program rdesktop, který se v distribuci Debian GNU/Linux instaluje následovně:

apt-get update
apt-get install rdesktop

Příkaz pro připojení na server 10.1.70.1 vypadá takto:

rdesktop 10.1.70.1

Úkol: Povolit Remote Desktop Service, připojit se na něj z linuxu.

Úkol: Odposlechnout RDP komunikaci.