4. cvičení - Ethernet

Cíle cvičení

Demonstrace rozdílu mezi HUBem a switchem

Rozdíl mezi HUBem a switchem je nejlépe vidět při současném přenosu dat mezi dvěmi páry počítačů, jak je naznačeno na následujícím obrázku:

Rozdíl mezi hubem a switchem

Protože switch vytváří přímá spojení mezi ztrojovým a cílovým počítačem přenosu (předává rámce jen na rozhraní, ke kterému je připojen adresát), nedochází při současném přenosu k žádnému zpomalení.

Narozdíl od switche HUB zopakuje komunikaci přijatou na jednom rozhraní na všechna svoje ostatní rozhraní. Dochází tedy ke vzájemným kolizím obou přenosů a ani jeden z nich nedosáhne maximální rychlosti sítě.

Wireshark

Dokumentace k Wiresharku je zde.

Doporučuji si projít hlavně kapitoly 4 a 5. Je v nich popsána základní práce s aplikací.

Na adrese http://phoenix.inf.upol.cz/~drymld/form.php je testovací formulář.

Jednotlivá formulářová pole jsou po odeslání forluláře v těle HTTP POST uspořádána následovně:

jmenno-pole1=hodnota-pole1
jmenno-pole2=hodnota-pole2
...

Úkol: Odposlechnout odeslání formuláře a zjistit jaká pole, kromě viditelných, obsahuje.

Úkol: Odposlechnout odeslání formuláře pomocí zabezpečeného připojení HTTPS.

MS Network Monitor

Nějaké informace k jeho ovládání se dají nalézt zde. Nebo ve videjích na channel9 na MSDN.

Na adrese http://phoenix.inf.upol.cz/~drymld/form.php je testovací formulář.

Jednotlivá formulářová pole jsou po odeslání formuláře v těle HTTP POSTU uspořádána následovně:

jmenno-pole1=hodnota-pole1
jmenno-pole2=hodnota-pole2
...

Úkol: Odposlechnout pomocí MS Network Monitor odeslání formuláře a zjistit jaká pole, kromě viditelných, obsahuje.

Úkol: Odposlechnout pomocí MS Network Monitor odeslání formuláře pomocí zabezpečeného připojení HTTPS.

Všechna odposlouchávání HTTP a HTTPS komunikace pomocí Wiresharku a MS Network Monitor jsou dohromady za 1 bod.

Nalezení místní a vzdálené MAC adresy

Media Access Adress (MAC) jednoznačně identifikuje linkové rozhraní v síťi. S její pomocí spolu mohou rozhraní vzájemně komunikovat.

Úkol: Najít ve windows (ipconfig) a v linuxu (ifconfig nebo ip) MAC adresy místních rozhraní.

Úkol: Pomocí Wiresharku nebo MS Network Monitor najít v síťové komunikaci MAC adresy místních a vzdálených rozhraní.

Hledání MAC adres jsou dohromady za 1 bod.

Změna MAC adresy

Jak linux tak windows umožnují změnit MAC adresu síťového rozhaní.

Tento postup se může hodit například pokud poskitovatel připojení váže přístup na MAC adresu.

Úkol: Změnit v linuxu dolní tři bajry MAC adresu zařízení eth1 na adresu puvodni-hodnoty:01:01:01.

Úkol: Změnit ve windows dolní tři bajry MAC adresu zařízení virtuální sitě na adresu puvodni-hodnoty:02:02:02.

Změny MAC adres ve vindows a v linnuxu jsou dohromady za 1 bod.

Socket API a linková vrstva

Ve windows není možné pracovat s linkovými rámci. Je to možné pouze v unixových systémech pomocí socketů z rodiny PF_PACKET.

Popis jednotlivých metod pro práci s touto rodinou socketů lze nalézt v následujícím textu v části Linková vrstva – packet socket (Ethernet, pouze unixové systémy) a popis práce s nimi je ve článku na root.cz.

Úkol (1 bod): Vytvořit program, kerý vypíše zadaný počet došlých linkový rámců na počítač a navíc umožnuje vypisovat tyto rámce pouze pro jedno rozhraní zadané indexem.

Pro jednotlivé rámce program zobrazí:

Výstup může například pro vypsání dvou rámců vypadat takto:

$ ./linkovy-odposlech 2
-----------------------------------------
Přijato: 1500 bytů
Protokol (linkový): 8
Index síťového rozhraní: 2
Velikost (linkové) adresy odesílatele: 6
Adresa (linková) odesílatele: 2c:6b:f5:cc:a0:40
-----------------------------------------
Přijato: 1500 bytů
Protokol (linkový): 8
Index síťového rozhraní: 1
Velikost (linkové) adresy odesílatele: 6
Adresa (linková) odesílatele: 2c:6b:f5:cc:a0:40

A pro prozhraní zadané indexem:

$ ./linkovy-odposlech 1 2
-----------------------------------------
Přijato: 1500 bytů
Protokol (linkový): 8
Index síťového rozhraní: 2
Velikost (linkové) adresy odesílatele: 6
Adresa (linková) odesílatele: 2c:6b:f5:cc:a0:40