2. cvičení - Standardy a normy, virtuální síť

Cíle cvičení

Standardizační instituce

V oblasti telekomunikací a internetu se o standardizaci stará mnoho organizací. Příkladem mohou být tyto:

Vyhledávání ve standardech

Dokumentace k síťovým technologiím a protokolům IEEE jsou z velké části placené, ale existuje program bezplatného přístupu k standardům 801.X starším šesti měsíců. Stránky projektu se nacházejí zde.

Dalším zdrojem standardů používaných hlavně Internetu jsou Request for Comments (RFC). Jsou to návrhy metod, chování a stav výzkumu sloužící k informování o probíhajícím výzkumu a standardizaci v oblasti Internetu. Z některých se nakonec stanou standardy. Hlavním zdrojem informací o RFC je RFC editor.

Úkol (za 1 bod): Zjistit, co popisuje RFC1042 (základní informace), jaký standard z něho vznikl a jaké RFC kvůli němu zastaralo.

Úkol (za 1 bod): Najít všechna RFC, která se vážou k 802.11 a co tato skupina technologií zahrnuje.

Virtuální síť na katedře informatiky

Pro potřeby cvičení se bude používat virtuální síť. Návod k jejímu použití a nastavení sítě v OS GNU/Linux.

Úkol: Vyzkoušet si spustit linuxový virtuální stroj, přihlásit se do něj a zkusit si nastavit sítě.