1. cvičení - Přehled síťových služeb

Cíle cvičení

Síťové protokoly programy a služby

Úkol: Zkuste si vzpomenout a napsat co nejvíce vysokoúrovňových (aplikačních) protokolů. Například protokoly pro přenos elektronické pošty, hypertextových dokumentů atd.

Příklady některých programů a protokolů s jejich zařazením

Úkol:Vyhledejte si informace o protokolech, které jste neznali.